EGLĪTIS & PARTNERI

ADVOKĀTU BIROJS

Mēs neesam dzimuši tikai priekš sevis /cicerero

Atvērt lietu

Pakalpojumi

Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļaujas ietver dokumentu sagatavošanu – procedūru, atļaujas vai pieteikumu sagatavošanu.

~

Civiltiesības

Dokumentu analīzēšana, labošana, apstiprināšana un projektu sastādīšana, piemēram, īres, nomas, ķīlas, korporatīvās, apmaiņas, ziedošanas un cita veida līgumi.

i

Komerctiesības

Komerctiesības galvenokārt paredz uzņēmumu dibināšanu un reorganizāciju, uzņēmumu un to daļu pārdošanu, kā arī citas ar to saistītas darbības.

Ģimenes tiesības

Dažādu vienošanās, bērnu atbalsta, aizbildnības pakalpojumu, laulību un laulības šķiršanas strīdu risinājumu izstrāde.

Krimināltiesības

Dokumentu sagatavošana un mūsu klientu pārstāvība attiecībās gan ar valsts, gan pašvaldību iestādēm, kā arī tiesvedības laikā.

Darba tiesības

Darba līgumu sagatavošanu, kā arī juridiskā palīdzība darba strīdu risināšanā.

Tieslietas, kas veiktas

Uzvarētās tieslietas

Klienti

Strādāsim kopā