ES uzturēšanās atļauja

Latvijā

Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ļauj uzturēties Latvijas Republikas vai citu Šengenas valstu teritorijā bez vīzas. Eglītis & Partneri advokāti un juristi nodrošina profesionālu un kvalitatīvu šāda dokumenta veidošanu. To var veikt, sākot no 10 dienām, lai kārtotu un formatētu šāda veida dokumentus.

Priekšrocības

W

Iespēja iegūt Latvijas autovadītāja apliecību, kas ir derīga visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

W

Iespēja iegūt atļauju strādāt Latvijā un atvērt personīgo uzņēmumu.

W

Tiesības saņemt diskontētu vai bezmaksas izglītību Eiropas Savienībā.

W

Atvieglota vīzas iegūšanas norise priekš ASV, Kanādas, Apvienotās Karalistes un Austrālijas.

Atļaujas izsniegšana

Šāda veida uzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz 5 gadiem ar iespēju pagarināt, un tajā laikā tās turētājs var uzturēties gan valstī, gan ārpus tās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzturēšanās atļauja ir jāapstiprina katru gadu. Uzturēšanās atļauja attiecas arī uz investoru ģimenes locekļiem: laulātajiem, bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Uzturēšanās atļauju var iegūt pamatojoties uz kādu no šiem punktiem

W

Nekustamā īpašuma iegūšana ar minimālo cenu EUR 250 000,00 un vairāk

W

Ieguldījumi kredītiestādē, sākot no EUR 280 000,00

W

Ieguldījumi sabiedrībās ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībās ar pamatkapitāla kapitālu sākot no EUR 50000,00

W

Pamatojoties uz juridisko darba attiecību līgumu kā darbiniekam

W

Ieņemot valdes locekļa amatu kādā no sabiedrībām - sabiedrībā ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībā

Mūsu programmas

Nodarbinātības programma

KOPĒJIE IZDEVUMI:
No 46 ‘ 500 EUR
(5 gadi)
Lejupielādēt PDF

Valdes locekļa programma

KOPĒJIE IZDEVUMI:
No 81 ‘ 000 EUR
(5 gadi)
Lejupielādēt PDF

Nekustamā īpašuma programma

KOPĒJIE IZDEVUMI:
No 250 ‘ 000 EUR
(5 gadi)
Lejupielādēt PDF

Investīciju programma

KOPĒJIE IZDEVUMI:
No 63 ‘ 800 EUR
(5 gadi)
Lejupielādēt PDF

Augstākās izglītības programma

KOPĒJIE IZDEVUMI:
No 26 ‘ 000 EUR
(4 gadi)
Lejupielādēt PDF

Strādāsim kopā