Mūsu prakses jomas

Eglītis & Partneri advokātu birojs sniedz pakalpojumus un konsultācijas gan juridiskām, gan privātajām personām. Turklāt mēs vienmēr skatāmies pāri robežām, tādēļ mēs piedāvājam juridiskos pakalpojumus arī Lietuvā un Igaunijā. Tiek praktizēts tiesiskais regulējums dažādās jomās. 

Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļaujas ietver dokumentu sagatavošanu vai atļaujas kārtošanu, pieteikuma sagatavošanu.

Civiltiesības

Civiltiesības ietver sevī dokumentu analīzēšanu, to labošanu, apstiprināšanu un projektu sastādīšanu, piemēram, nomas, ieķīlāšanas, korporatīvas, apmaiņas, ziedošanas un cita veida līgumus.

Komerctiesības

Komerctiesības galvenokārt paredz uzņēmumu dibināšanu un reorganizāciju, uzņēmumu un to daļu pārdošanu, kā arī citas ar to saistītas darbības.

Ģimenes tiesības

Ģimenes tiesības ietver dažādu līgumu, bērnu atbalsta, aizbildnības pakalpojumu, laulību un šķiršanās strīdu risinājumu izstrādi.

Krimināltiesības

Krimināltiesības ietver dokumentu sagatavošanu un klientiem pārstāvību attiecībās gan ar valsts, gan pašvaldību iestādēm, kā arī tiesvedības laikā.

Darba tiesības

Darba tiesības ietver darba līgumu izstrādi, kā arī ar nodarbinātību saistītu strīdu risināšanu .

Apvienošanās & Pārņemšana

Uzņēmuma Apvienošanās & Pārņemšanas procedūras nodrošina darījumu sagatavošanu tās paredzētajos procesos.

Grāmatvedības un finanšu konsultācija

Grāmatvedības pakalpojumi un finanšu konsultācijas nodrošina pamata biznesa uzskaites un nodokļu problēmu risināšanu.

Juridisko dokumentu tulkošana

Juridiskais tekstu tulkošana nodrošinot visa veida juridisku dokumentu tulkošanu, kas nepieciešami dažādu veida starptautisku attiecību veikšanai.

Sazinies ar mums par savu lietu